Available courses

Lekcja 1 zawiera podstawowe informacje. 

Aby mieć możliwość cwiczeń praktycznych proponuje zainstalować MS SQL Serwer 2014 Express. Pobrać go można ze strony http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 lub po prostu zgoglować frazę SQL Server 2014 Express. Następnie proszę zainstalowac MS SQL Server Management Studio Express w tym narzędziu będziemy mogli wykonac ćwiczenia pisać zapytania, tworzyć tabele itd. Aby zacząć przygode z sql proponuje pobrać plik zawierający skryptSql(jeśli są jakieś niezgodności proszę o maila). Uruchomić SQL Menagement Studio i wcisnąć F5 lub przycik execute.

1
2
3
4
SELECT *
  FROM [traning].[dbo].[sprzedaz]
 
go

Składni polcenia SELECT:
SELECT [DISTINCT] nazwztabel
[INTO nazwa tabeli do umieszczenia wyniku zapytania]
FROM nazwa tabeli [JOIN] [nazwa tabeli przyłączanej] [ON] [warunki łączenia]
[WHERE] [filtry i ich warunki dla nich]
[GROUP BY] [kolumny po którcyh ma się odbyć grupowanie]
[HAVING] [filtry dla wartości z agregowanych]
[ORDER BY] [kolumny lub ich indeksy w zapytaniu od 1]

Powyższy przykład to najprostszy sposób wykonania zapytania, w wyniku tego zapytania zwrócona zostanie cała zawartość tabeli sprzedaz.